Sykehuset Innlandet Hamar er ett av to sykehus i divisjon Elverum-Hamar.
På Hamar bedrives urologi, karkirurgi og mamma-endokrin og plastikk kirurgi med et primæropptaksområde på 370 000, gastrokirurgi med primæropptaksområde på 160 000, med tertiær vaktordning i urologi, kar og gastrokirurgi, tilknyttet en røntgenavdeling med stor endovaskulær virksomhet. I 2019 hadde disse fire seksjoner 6937 inneliggende pas, 2580 dagkirurgiske og 23170 polikliniske konsultasjoner.

Vi bedriver alle typer gastrokirurgiske, urologiske, karkirurgiske og mamma-endokrin-operasjoner bortsett fra spesialiserte sentraliserte inngrep. Vi satser sterkt på miniinvasive teknikker, så som laparoskopi og robotkirurgi.

Hamar sykehus har sentralisert traumefunksjon for tidligere Hedmark fylke, og er et av de største traumemottakene i Norge utenfor universitetssykehusene med ca 400 traumer/år.
For tiden er vi 7 gastrokirurger og 4 leger i spesialisering på seksjonen. Vi har daVinci Xi robot hvor vi p.t. opererer større brokk, rectumcancer og rectopexier samt fundo/refundo. Colonkirurgien er i all hovedsak laparoskopisk, vi har en omfattende proktologisk virksomhet med pasienttilstrømning fra hele landet. Vi har et meget godt samarbeid med gastromedisinsk avdeling og kirurgene deltar i all former for endoskopisk virksomhet, inkludert ERCP.

Vi har følgende stilling ledig:
Overlege gastrokirurgi 100% fast. Ledig f.o.m. 15.02.2021. Gastrokirurgisk seksjon er lokalisert i Hamar.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Jobbe i team 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Gregussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 99738338
E-post: Hilde.gregussen@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar
Skolegata 32
2318 HAMAR