Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som fagoverlege for Larvik legevakt. Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgruppe, hyggelig arbeidsmiljø og lavt sykefravær. 
Larvik legevakt holder til i lokaler i Sykehuset i Vestfold, i Larvik. Det er opprettet et eget luftveismottak i et bygg 50 meter fra sykehusbygget for å kunne håndtere Corona- pandemien. Det foreligger konkrete utviklingsplaner for en ny legevakten. 
Tjenester for migrasjon og vaksinasjon i Larvik kommune tilhører legevakten. 

Som vår fagoverlege har du fagansvar for de tjenestene som Larvik legevakt yter, og vil arbeide i nært samarbeid med legevaktens leder. Din rolle inngår som del av Larvik kommune sine legetjenester. Fagansvar er forankret hos kommuneoverlege 2. 

Arbeidet som fagoverlege er forbeholdt dagtid, du vil inneha 3 kliniske legevakter i uken, i tillegg til administrativ tid. 

Arbeidsoppgaver:
 • Du har det medisinskfaglige ansvaret for tjenestene som ytes på legevakten.
 • Du ivaretar tilsvar på saker til politi, barnevern, NPE o.l.
 • Du bidrar til å revidere/oppdatere legevaktens prosedyrer i kommunens kvalitetssystem og å implementere disse i avdelingen.
 • Du deltar aktivt i planlegging av tjenestene på legevakten, og annet tverrfaglig samarbeid, herunder med virksomhetsområder i kommunen og 2. linjetjenesten.
 • Du er driver i utarbeidelse av legevaktens fagplan, sammen med legevaktens leder.
 • Du er ansvarlig for legeturnus for legevaktpliktige leger, i tett samarbeid med legevaktens leder.
 • Du gir vaktdeltagende leger opplæring i legevaktens drift og prosedyrer.
 • Du bidrar i arbeidet med å utvikle legevaktens tilbud til å oppfylle de mål og resultatkrav som er satt i avdelingens og virksomhetens planer.
 • Du er medisinskfaglig rådgiver for kommunens ambulante team
 • Du bidrar til utvikling av en serviceorientert legevaktstjeneste. 
 • Du påser sammen med avdelingsleder og øvrig fagsykepleiere ved legevakten at personalet (leger og sykepleiere) har tilstrekkelig og godkjent faglig kompetanse til tjenesten. 
 • Du deltar i å behandle og holde oversikt over klager på oppfølging fra legevakt. 
 • Du kvalitetssikrer og kontrollerer takstbruk ved Larvik legevakt 
 • Du bidrar i arbeidet med å sikre faglig forsvarlig journalføring i alle ledd. 
 • Du har mulighet til å være veileder for de kommunalt ansatte legene som har behov for veiledet tjeneste, og du vil ha ansvar for oppfølging av vaktleger ved legevakten.

Kvalifikasjoner:
 • Du har interesse for akuttmedisin/legevaktsmedisin og utviklingsarbeid i kommunal sektor.
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Du er fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin eller allmennmedisin, eller under spesialisering.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert.
 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse.
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper.
Personlige egenskaper:
 • Du har et godt humør og er løsningsorientert.
 • Du har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner.
 • Du er arbeidsvillig og fleksibel.
 • Du er ansvarsbevisst og har evne til selvstendig arbeid.
 • Du er tydelig, stødig og trygg.
 • Du har god arbeidsmoral og er lojal.
 • Du evner å løfte blikket og se helhet og sammenhenger for optimalisering av tjeneste og for ivaretagelse av de ansatte.
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsavtale
 • Forsikringsavtale
 • Velferdstiltak for ansatte i kommunen.Mulighet for etter- og videreutdanning.
Annet
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik legevakt
Greveveien 16
3256 LARVIK