Kort om arbeidsgiver
Parken legesenter er en godt etablert praksis i moderne og ny- oppussede lokaler ved Parken kjøpesenter på Skarnes.Lege- senteret har i dag 2 fastleger og tilknyttet LIS-1 lege. Lokalene er romslige, og det er plass til tre fastleger pluss LIS-1 lege.

Praksisen er tilrettelagt for funksjonshemmede, er godt utstyrt med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og  bruker CGM allmenn som journalsystem.

Listetak: 1500 og 800 pasienter. Begge listene er fulle og det er venteliste.

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshavere i tråd med gjeldende regelverk. Det kan være mulig å dele  hjemmel med listetak 1500 pasienter i to.  Kontrakten med  kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk. 
Sør- Odal kommune ønsker å tilby en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering.

Stillingene er faste, men kan også tilbys som vikariater på 6 mnd varighet, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Sør-Odal er tilsluttet interkommunal legevakt  utenfor ordinær arbeidstid lokalisert i Kongsvinger  (sykehusbyggget) – moderne lokaler med LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell.
 • Offentlig allmennlegearbeid: Det kan tilpliktes kommunal  bistilling inntil 7,5 timer /uke. Evt veiledningsoppgave LIS- 1 lege 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, påbegynt  spesialisering i allmennmedisin eller forplikte seg til å starte spesialisering
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges 

Personlige egenskaper
 • Omgjengelighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Kvinner oppfordres til å søke 

Vi tilbyr
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale føringer
 • Godt samarbeidsmiljø med kommunale helsetjenester
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Odal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Toril Gundersen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 48997842
E-post: toril.gundersen@sor-odal.kommune.no
Navn: Arne Skogholt
Tittel: Fastlege og kommuneoverlege
Telefon: 95484039
E-post: Arne.Skogholt@sor-odal.kommune.no
Arbeidssted
Stasjonsvegen 22
2100 SKARNES
Søk på stillingen