Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet(KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 12 leger i spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.  

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere. 

 Arbeid i et fylke med et mangfold av tilbud; les mer om Larvik og Sandefjord.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsoverlegen vil inngå i avdelingssjefens stab og være avdelingssjefs rådgiver i legefaglige spørsmål. Avdelingsoverlege vil samarbeide tett med øvrig fagstab som består av avdelingspsykolog og rådgiver for tjenesteutvikling og innovasjon. Arbeidsoppgavene fordeles mellom medlemmene av fagstab, og aktuelle oppgaver for avdelingsoverlege er koordinatorfunksjon ifht vedtaksansvarlige, organisere overlegeundervisning og lis-undervisning og sørge for at leger i spesialisering får tilfredsstillende tjeneste og progresjon fram mot ferdige spesialister. Andre aktuelle oppgaver kan være deltakelse  i klinikkens fagråd og PSU samt DPSets kvalitetsråd, og herunder bidra til videre utvikling av en helsetjeneste med høy kvalitet der pasientsikkerhet har høyeste prioritet. 

Det kan være aktuelt å bidra i inntaksarbeid og møter med fastleger og kommunal psykiatritjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid.
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende  
 • Ønske aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud  
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med alle legene.
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldendelover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning .

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Lene Nyegaard Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99248696
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet,DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Ørnesalleen 14
3120 Nøtterøy