Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i
Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og
Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet
sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk
helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand som er delt inn i tre
tverrgående seksjoner:
- Seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).
- Seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).
- Seksjon for voksenhabilitering (HAVO).

Seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA) søker etter en
overlege i fast 100% stilling til enhet 7.1 som er en alderspsykiatrisk
enhet med 10 senger med hovedfokus på psykiatriske pasienter over 65 år.
Enheten er en utrednings- og behandlingsenhet.

Spesialitet: psykiatri

Arbeidssted vil være på Eg Kristiansand fram til "Nybygg psykisk helse" er klar
til innflytting våren 2023. Sykehusavdelingen vil da bestå av 8 enheter hvorav
7 enheter for voksne og en for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med
Agders befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne
sykehus preget av høy faglig kompetanse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Deltakelse i vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.
 • Lederteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykolgspesialist.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.
 • Ønske om erfaring fra alderspsykiatri/sengepost.  
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.         

Personlige egenskaper

 
 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig. 
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Nye lokaler fra våren 2023.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93869494
Navn: Edgar Sundbø
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90648944
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand