Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen, UNN. Tiltredelse snarest og varighet 6 måneder, med mulighet til forlengelse. LIS 2-3 inngår i p.t. 9-delt primærvaktordning. 

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) som i tillegg til BUA består av 3 andre enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barnehabiliteringen og Medisinsk genetisk avdeling. BUA er organisert som et barne- og ungdomssenter med behandling av alle typer somatiske lidelser hos barn og ungdom 0 - 18 år. Avdelingen består av de tre seksjonene Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsseksjonen, samt Barnepoliklinikken. I tillegg deltar alle LIS-legene i undersøkelser ved Statens Barnehus (under veiledning) og CL-virksomhet. Vi har regionfunksjon innen nyfødtmedisin og barneonkologi. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder derfor tydelige krav til deltakelse i utdanning og forskning. De fleste av overlegene har gjennomført PhD-grad. Det gjennomføres regelmessige tverrfaglige simulerings- og ferdighetstreninger som alle forventes å delta i.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk, dagenhet og Statens Barnehus i Tromsø
 • Praksis ved Barnehabiliteringen kan inngå. 
 • Delta i forskning
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i simulerings- og ferdighetstrening
 • Delta i primærvakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig, og ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid ved barneavdeling.
 • Det er ønskelig om du har erfaring fra forskning.
 • Erfaring fra pasientsikkerhets- og/eller forbedringsarbeid er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og har stor arbeidskapasitet.
 • Du identifiserer deg med UNN sitt verdigrunnlag.
 • Du er endringsvillig og tar utfordringer.
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres familier.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med barn, familiene deres og kollegaer, uansett profesjon.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Hyggelige kollegaer og mye latter :)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Per Ivar Kaaresen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90781620
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø