Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdefunksjoner for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale funksjoner. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er organisert i fire seksjoner: De polikliniske seksjonene BUP Oslo Nord og BUP Oslo Syd, samt dag og døgntjenestene  Barneseksjonen og Ungdomsseksjonen som har områdefunksjon. Seksjonene og deres underliggende enheter er geografisk lokalisert i Sognsvannsveien, i Gjerdrums vei(Nydalen) og på Mortensrud. BUPA har 290 årsverk. Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling av barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser og deres familier i Oslo sykehusområde.

Vi søker en engasjert og samlende leder til vår Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling.

Vi søker deg som er faglig engasjert og opptatt av ledelse. Du trives med faglig utvikling og har nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Du har visjoner og planer som du har vist evne til å sette ut i livet i sammen med andre. Som leder kommuniserer du tydelig og ser muligheter.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre og videreutvikle avdelingens strategi og tjenestetilbud i tråd med føringer fra overordnede instanser
 • Ta ansvar for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeidet i avdelingen
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige fagområder, spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten
 • Bygge organisasjonskultur i avdelingen 
 • Personalansvar
 • Økonomi- og budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til og erfaring fra barn- og ungdomspsykiatri feltet
 • Lederkompetanse. Dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger. Formell lederutdanning vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Utdanningsnivå: Hovedfag / mastergrad 

Personlige egenskaper

 • Gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer medarbeidere og holder fokus på mål
 • Effektivt kommuniserende
 • Gjennomføringsevne
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marit Bjartveit
Tittel: Klinikksjef - lege
Telefon: 90864267
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kirkeveien 166
0450 Oslo