Kort om arbeidsgiver
Vi søker 2 x 100 % fastlege kommunalt ansatt

Nore og Uvdal legekontor er et kommunalt drevet legekontor. På kontoret er det ansatt 3 fastleger i tillegg til en LIS 1.
På laboratoriet arbeider det to sykepleiere som er videreutdannet innen sår, kreft og diabetes. I tillegg til en helsefagarbeider som arbeider i skranken

Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet til å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse.
Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes. Det kan bli aktuelt å endre arbeids- og ansvarsområder internt.
 
Legekontoret bruker CGM Allmenn (Winmed 3) og er et velutstyrt kontor med EKG, spirometri, tonometri, 24 timers BT, og ultralyd.
 
Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med helsestasjon, fysioterapi, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten, sykehjem og NAV i kommunen.


Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege med en liste på cirka 900 pasienter
 • Den ene stillingen har kommunal oppgave som tilsynslege på sykehjem
 • Den andre stillingen har avsatt tid til helsestasjonsarbeid
 • Deltakelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, eller ha fullført turnustjeneste i Norge/LIS 1. Kommunen er registrering som utdanningsinstitusjon
 • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lov og regelverk innen helsesektoren
 • Stillingen krever førerkort i klasse B
 • Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlig egnethet vil vektlegges
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Politiattest av ny dato fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
Vi søker en fagorientert og positiv lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin. 

Vi vektlegger ellers: 
Erfaring fra kommunehelsetjeneste 
Interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid
Vi tilbyr
 • Det tilbys konkurransedyktig lønn og en god ferie- og avspaseringsordning
 • Kommunen har for tiden 4-delt vakt i hverdagene. Helgene er foreløpig fritatte for vakt
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Det er full barnehagedekning
 • Det åpnes for muligheten til å velge privatpraksis
 • Kommunen legger til rette for spesialisering og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
 
Ta gjerne kontakt med fastlege Ingunn Idsø Deinboll, for mer informasjon om stillingene

Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Stefan Olsson
Tittel: Virksomhetsleder Helse
Telefon: 95075881
E-post: so@noreuvdal.no
Navn: Ingunn Idsø Deinboll
Tittel: Fastlege / Spesialist i allmenmedisin
Telefon: 31024800 / 93295298
E-post: id@noreuvdal.no
Arbeidssted
Nore og Uvdal legekontor
Sentrum 16
3630 RØDBERG