Kort om arbeidsgiver
Slependen legesenter er et veletablert legesenter med fire fastleger. Fastlegekontoret flyttet inn i nyoppussede lokaler i 2018.
Slependen legesenter ligger nær Slependen togstasjon med kort avstand til Sandvika. 
Vi har 3 helsesekretærer, Infodoc Plenario journalsystem, moderne laboratorium og etablert elektronisk dialog via Helsenorge.no.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt hverdager fra kl. 16.00 - 23.00 ca. hver 6. uke
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig 

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Slependen legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse på 1250 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med hjemmelsinnehaver og legesenter om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldene takster 

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92212036
Arbeidssted
Bærum
Slependveien 48
1341 SLEPENDEN