Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske
spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres
også spesielle analyser fra hele landet

Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et meget stort og
variert diagnostisk materiale. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon
i patologi for hele spesialistutdanningen. Avdelingen innfører nå digital patologi
og ny sekvenseringsteknologi i forbindelse med persontilpasset medisin. I
forbindelse med digital patologi forventes økt regionalt- og nasjonalt
samarbeide med utvikling av nasjonal løsning for digital patologi. Stillingen er ved Seksjon medisin. 

Hele legegruppen fungerer som et faglig
team med varierende grad av subspesialisering. For at dette skal fungere godt
er det viktig med god forståelse av helhetlig faglig ansvar og evne til
samarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen forventes å delta i avdelingens rutinediagnostikk av histologiske prøver med tilhørende tilleggsundersøkelser,  med særskilt ansvar for perinatal-/barnepatologi, placentapatologi og obduksjonspatologi.
 • Avdelingen har et nært samarbeid med nasjonalt senter for fostermedisin og den som tilsettes vil få ansvar for å utføre foster- og barneobduksjoner, samt voksenobduksjoner.
 • Overlegen forventes å delta i diagnostikk innen andre fagfelt dersom avdelingen har behov for dette.
 • Overlegen forventes å delta aktivt i supervisjon og veiledning av leger i spesialisering, herunder supervisjon av obduksjoner, samt delta i avdelingens interne undervisningsopplegg og møtevirksomhet.
   

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Den som tilsettes må være godkjent spesialist i patologi 
 • Den som tilsettes må ha kunnskap innen, erfaring med og interesse for perinatal-/barne- og placentapatologi, med særlig vekt på foster- og barneobduksjoner. 
 • Gode norskkunnskaper, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner er nødvendig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger at den som ansettes har god forståelse for rollen som overlege, evner å arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring E
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Brekke
Tittel: Overlege patologi
Telefon: +47 72 57 33 17
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for patologi, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim