Kort om arbeidsgiver
 Ledig stilling som kommunelege fra 01.02.21. 
 
Kvalifikasjonskrav:
  • Spesialist, eller i spesialisering i allmennmedisin
  • Norsk autorisasjon som lege og gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 
Kåfjord kommune er en liten distriktskommune lokalisert ca 2 timers kjøring fra Tromsø. UNN Tromsø er da vårt lokalsykehus.
 
Kommunelegen er en fastlønnet kommunal stilling med egen fastlegehjemmel. I kommunen er det øvrig to andre fastleger, henholdsvis kommuneoverlegen og annen kommunelege. I tillegg er legekontoret bemannet med LIS1- stilling og tre legesekretærer.
Bemanningen i kommunehelsetjenesten er stabil og har vært stabil over mange år. Det er gode samarbeidsrutiner med øvrig kommunal helsetjeneste som sykehjem, hjemmebasert omsorg, helsestasjon og rus- og psykiatrihelsetjenesten. I tillegg har man et godt samarbeid med lokal ambulansetjeneste som hører inn under helseforetaket.
 
Distriktsarbeid, spesielt innen akuttmedisin, er spennende og legekontoret er derfor godt utrustet av hva gjelder utstyr innen laboratorieanalyser og andre undersøkelser. Da kan man feks nevne cor-puls, CRP, celleteller, troponin-T hurtigtest, blærescanner og dermatoskop.
Arbeidsoppgavene er vanlig allmennlegetjeneste inkl. legevakt og sykehjemsarbeid. Kommunen har inngått fastlegeavtale med maks antall 1000 pasienter pr liste.
 
Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen, tlf 415 76 543 (dagtid).
 
Vi kan tilby:
Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk.
Vi stiller bolig til disposisjon og er behjelpelig med barnehageplass.
Vi har muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 25000 pr år og redusert skatt.
Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.
Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.
 
For stillingen gjelder:
Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret,
telefon 777 19212/216/217
Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.
Pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.
Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.
Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen,
men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.
 
Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.
 
Elektronisk søknad gjøres via denne linken:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=5426
 
VIKTIG:
De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.
 
Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.
 
Søknad og CV kan og sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no
 
Søknadsfrist 10.11.2020
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kåfjord kommune
Kontaktperson
Navn: Anita Monsen Pedersen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41576543 (dagtid)
E-post: postmottak@kafjord.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad sendes: Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 OLDERDALEN

Send søknad på mail
Arbeidssted
,
9146 OLDERDALEN