Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Sandnessjøen, kirurgisk avdeling, har ledig vikariat for lege i spesialisering (LIS2/3-kirurgi), med varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse. Oppstart snarest, eller etter avtale innenfor de neste 3 mnd.  

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling og målet er å utvikle Norges beste lokalsykehus. Vi har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har per i dag ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling. Det har over mange år vært stabil legedekning på kirurgisk avdeling, med fem fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering fordelt på generell- og gastroenterologisk kirurgi. Kirurgisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering i kirurgi del-2, generell kirurgi del-3 og gastroenterologisk kirurgi del-3. Avdelingen har avtale med Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Tromsø for rotasjonstilling innen både generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi del-3 som ledd i et helhetlig utdanningsløp. LIS-2 inngår i 5-delt vaktordning, med LIS-1 som forvakt og overlege som bakvakt. Det legges opp til strukturert opplæring av LIS-2 gjennom internundervisning, vaktarbeid, poliklinikk, operasjon og veiledning.     

Nysgjerrig på oss i Helgelandssykehuset ?

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk, operasjon og vaktarbeid.
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST prinsippet for akutte problemstillinger og alvorlig syke barn.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å prioritere i en travel hverdag.
 • Innsikt i eget kompetansenivå.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger.
 • Fokus på veiledning og utdanning.
 • Et fagmiljø med stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter i fagmiljøet.
 • Lønn etter overenskomst for legeforeningen og god pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Talseth
Tittel: Avd.leder kirurgiske leger
Telefon: 95044571
E-post: Kristine.Talseth@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger, Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen