Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i radiologi

Det er ønskelig med særskilt kompetanse/erfaring innen ortopedi/MR

Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på Database for offentlige innkjøp, Doffin.

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Norsk pasientskadeerstatning
Kontaktpersoner
Navn: Mads Morten Nøjd
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 22 99 44 48
E-post: mmn@npe.no
Navn: Gro Marie Haugen
Tittel: Koordinator sakkyndighet
Telefon: 22 99 46 90
E-post: gms@npe.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Wergelandsveien 1
0167 OSLO
Søk på stillingen