Kort om arbeidsgiver

Dette er en seksjonsoverlegestilling med direkte ansvar for LIS2, samt delegert ansvar for LIS1 / LIS3 ved Mottaksklinikken.

Stillingen rapporterer til avdelingssjef-LIS Mottaksklinikken.

Tiltredelse 01.01.2021 eller etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Koordinerende rolle i avdelingens undervisning og utdanningsplan for LIS1 og LIS2
 • Medlem av utdanningsutvalget og vil ha tett samarbeid sammen med utdanningsansvarlige overleger
 • Delta i ansettelsesprosessen av LIS2 og utarbeidelse av vaktplan
 • Personalansvar for LIS2
 • Aktiv deltakelse i den daglige drift på avdeling/klinikk

Kvalifikasjoner

 • Høyskole, universitet med sykepleiefaglig eller medisinsk faglig utdanning
 • God kjennskap til indremedisinsk legeutdanning og drift av indremedisinske sengeposter og akuttmottak
 • Reell og/eller formell lederkompetanse vil bli vektlagt
 • Erfaring fra lederjobb i spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og forskning vil bli vektlagt  
 • God skriftlig kommunikasjonsevne 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Forståelse for betydningen av teamarbeid mellom ulike fag og profesjoner 
 • Evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • Evne til helhetlig tenkning og god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Normand
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege LIS
Telefon: 92423344
E-post: camilla.normand@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger