Kort om arbeidsgiver
Hjertemedisinsk avdeling søker enhetsleder for legeenheten ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO.

MIHO er en seksjon i Hjertemedisinsk avdeling som har ansvaret for å ivareta og videreutvikle avdelingens forpliktelser innen akutt- og intensivmedisin. Legeenheten ved MIHO består av hjertemedisinske spesialister som har hoveddelen av sitt arbeid ved MIHO, samt avdelingens LIS2/3 som er sentrale for akuttberedskapen ved sykehuset.
 
Enhetsleder rapporterer til seksjonsleder. Tett samarbeid om drift med øvrige enheter på MIHO, samt seksjoner i Hjertemedisinsk avdeling er nødvendig for utdanning, vaktfunksjoner, sengepost og poliklinikk. Det forutsettes også et nært samarbeid med Medisinsk klinikk om indremedisinsk utdanning og bemanning av vaktlag.
 
Hjertemedisinsk avdeling leverer høyspesialiserte akutt- og intensivfunksjoner til hele landsdelen, og derfor er kommunikasjon og samhandling med andre enheter ved UNN og i resten av regionen essensielt for å videreutvikle et likeverdig tilbud av høy kvalitet for alle nordnorske pasienter.

Enhetslederen vil inngå i avdelingslederteamet. 

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar og utdanningsansvarlig for LIS i hjertemedisin ved UNN
 • Personalansvar for overleger ved MIHO
 • Fag- og driftsansvar for A-vaktsjikt. Dersom enhetslederen ikke er lege, må det oppnevnes en medisinsk faglig rådgiver.
 • Ansvar for drift og budsjett, som inkluderer aktivitets- og bemanningsplanlegging
 • Utvikle og forbedre det hjertemedisinske og intensivmedisinske behandlingstilbudet i regionen
 • Inngå i avdelingslederteamet
 • Være en del av seksjonens daglige kliniske drift eller vaktlag

Kvalifikasjoner

 • Høgskole eller universitetsutdanning innen helse/medisin
 • Kompetanse innen det hjertemedisinske fagfeltet er viktig.

Personlige egenskaper

 • Tydelig, dedikert og omstillingsvillig
 • Tar lederoppgavene på alvor
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta gode beslutninger
 • Pådriver for samarbeid og nytenkning
 • Faglig innsikt og forståelse for organisasjonen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et godt miljø
 • Muligheten til å være med på å utvikle fremtidens helsetjeneste
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lederutviklingsprogram
 • Andel klinisk arbeid avtales ved tiltredelse.
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Per B. Rønning
Tittel: Seksjonsleder MIHO
Telefon: 90786787
E-post: Per.Bjornerud.Ronning@unn.no
Navn: Andreas Kristensen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93025904
E-post: Andreas.Kristensen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø