Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Kongsvinger (ca 17.000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Innad i byen er det korte avstander mellom sykehuset og flere barnehager. Pendlere fra Oslo har mulighet for å leie hybel  med gangavstand til sykehuset og flere av byens attraksjoner. Togforbindelse til Oslo hver time ( ca 9 mil). Byen ligger ca  3mil fra svenskegrensa.

Ved Indremedisin Kongsvinger har vi ledig inntil 5 vikariater for lege i spesialisering 2, med tiltredelse snarest. Vikariatene er ledig i 6-12 måneder med mulighet for forlengelse i noen av vikariatene.

 LIS2 ved vår medisinske avdeling får bred og direkte erfaring med en rekke
indremedisinske problemstillinger i tillegg til akutt slaghåndtering. Gjennom vakter,
postarbeid og poliklinikk kan de fleste læringsmål innen generell indremedisin
oppnås over en 2-3-årsperiode. Blant annet kan man oppnå grunnleggende
ferdigheter innen orienterende ekko cor og gjøre diverse prosedyrer under
supervisjon. Søkere med interesse for gastroenterologi kan få opplæring i
gastro- og coloskopi.

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere. Indremedisinsk seksjon har 36 senger, med øremerkede senger til akutt slagbehandling.

Intensivavdelingen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger "øremerket" indremedisinsk overvåking.                                   

Indremedisinsk seksjon har spesialister i indremedisin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungesykdommer og blodsykdommer. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter.
 • Visittgang med supervisjon av overlege.
 • Poliklinikk.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Faglig Interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte feks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Aina Pedersen
Tittel: Konst. avdelingsoverlege
Telefon: 41669235
E-post: aina.pedrsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisin Kongsvinger leger, Akershus universitetssykehus HF
Parkvn 35
2212 Kongsvinger