Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel nr 1
Ved legesenteret Listalegene A/S er det ledig 1 fastlegehjemmel. Pr dags dato er det 990  listepasienter ved denne fastlegehjemmelen. Tiltredelse etter avtale.

Ved legekontoret er det en praksis med 3 fastlegehjemler og 2,4 årsverk med helsesekretærer. Legesenteret er godt utstyrt med bla ultralyd, EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og bruker WebMed journalsystem. 

For nærmere orientering om Listalegene A/S kontakt Sigurd W. Løvhaug, tlf. 900 97 669, epost: sigurd@torp-gard.no

Fastlegehjemmel nr 2
Ved Farsund legekontor er det ledig nyopprettet fastlegehjemmel med påbegynt pasientliste med ca 600 pasienter. Som tilskudd for rekruttering av fastlege utbetales basistilskudd på kr 300 000,- ved signering av avtale innen 15.12.2020.  Tiltredelse snarest. 

Ved legekontoret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler, en LIS1 2,4 årsverk med helsesekretærer.

For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412 eller mail: johannesmaubach1983@gmail.comOffentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt  eller  påbegynt
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt

Personlige egenskaper som vektlegges:
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av de som får hjemlene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 945 10 330.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju.  Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Farsund kommune
Brogaten 7
4550 FARSUND