Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune har en ledige fastlegehjemmel lokalisert til Strusshamn legesenter. Listelengde for den ledige fastlegehjemmelen er på ca. 1000 pasienter.

Strusshamn legesenter er et moderne og godt utstyrt legesenter med Infodoc Plenario journalsystem og gode integrerte elektroniske løsninger, godt utstyrt laboratorie og stabilt og dyktig personale. Legesenteret prioriterer god tilgjengelighet for pasientene. Legesenteret er samlokalisert med fysikalsk institutt med 2 fysioterapeuter.

Arbeidsoppgaver
 
 • Arbeidsoppgaver iht. avtaleverket for fastlegeordningen
 • Med stillingen følger deltakelse i kommunal legevaktordning ved Askøy legevakt som er tilknyttet hjelpersonell og med stor grad av fleksibilitet mht. antall vakter
 • Det kan tilpliktes offentlig legearbeid.  

Kvalifikasjoner
 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste / LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

Personlige egenskaper
 
 • Personlig egnethet  og god samarbeidsrutiner vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og språkkunnskap 

Vi tilbyr
 • Askøy kommune legger til rette for et godt fagmiljø med jevnlige fagforum i regi av kommuneoverlegen
 • Askøy kommune har gjenkjøpsgaranti ved salg av fastlegepraksisen innen 3 år
 • Det tilbys tilskudd til kurs og utdanning
 
Generelle opplysninger
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: (+47) 56 15 83 33
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Strusshamn legesenter
Lyngnese 4A
5302 STRUSSHAMN