Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Det er i tillegg ni legeseksjoner i avdelingen; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdelingen har nå ledige overlegevikariater med mulighet for forlengelse. De aktuelle seksjonene er:
 • Seksjon for urologisk onkologi har to ledige overlegevikariater, et fra 1.1.21-31.12.21 og et fra 1.1.21-30.6.21
 • Seksjon for  brystonkologi har to ledige overlegevikariater fra 1.1.21-31.12.21 og et 70% overlegevikariat fra 01.01.21-31.08.21
 • Seksjon for sarkomonkologi har et ledig overlegevikariat fra 1.1.21-31.12.21 
 • Seksjon for lindrende behandling har et ledig overlegevikariat 01.12.20-31.03.21
 • Seksjon for gastrointestinal kreft har et ledig overlegevikariat 1.3.21-31.12.21
 • Seksjon for utprøvende kreftbehandling har ledig overlegevikariat fra 1.1.21-30.4.21
 • Seksjon for hode-hals kreft har ledig overlegevikariat fra 1.3.21-30.11.21
Det kan bli flere ledig vikariater i løpet av kort tid, også med mulighet for forlengelse.  

Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig. Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingen vil skje per e-post. Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, evt spesialistgodkjenning og attester skal benyttes. Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens internettside: www.legeforeningen.no. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på avdelingens sengeposter og poliklinikker, samt innen stråleterapi
 • Eventuell deltagelse i kliniske forskningsprosjekter
 • Eventuell deltagelse i bakvaktsordning
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i onkologi, fortrinnsvis på spesialistnivå
 • Klinisk erfaring innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapibehanding
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Undervisningskompetanse
Personlige egenskaper
 • Vi søker en person med faglig engasjement, som ønsker å være med på å utvikle faget både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Kontaktperson
Navn: Stein Kaasa
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22934418
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4298128372
Arbeidssted
Kirkeveien 166
0450 OSLO