Kort om arbeidsgiver

100% fast stilling som LIS 3 fra 01.03.2021
100% vikariat som LiS 3 i poliklinikk ett år fra 01.03.2021 – 28.02.2022

Dersom en eller flere av stillingene besettes av intern søker, blir øvrige søkere vurdert for tilsvarende stilling
uten ny utlysning.

Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 9 leger i spesialisering. Overlegene har ulike
kompetanseområder som sine spesialfelt. To av overlegene er godkjente
psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri, og en av overlegene har
doktorgrad. Avdelingen har egen utdanningsansvarlig overlege som koordinerer
intern rotasjon av LIS i avdelingen og til andre samarbeidende avdelinger.
Avdelingen er godkjent for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og
har levert søknad om videre godkjenning etter ny spesialistordning.

Arbeidsoppgaver

 • Som LIS får du tildelt læringsmålplan med tanke på å oppnå læringsmålene som kreves til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Av denne fremgår hvilke læringsaktiviteter som kreves for å nå målene. Oppgaver som LIS i fast stilling er klinisk arbeid i de ulike seksjonene i BUPA, arbeid med barn og ungdom i ulike aldre, med problemstillinger innen hele det barne- og ungdomspsykiatriske spekteret, utredning og behandling med gradvis økende ansvar og oppgaver.
 • Som LIS jobber man selvstendig og i team, og mottar veiledning fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2 timer ukentlig (1 t klinisk veiledning og 1 t psykoterapiveiledning).
 • Vikariatet som lege i spesialisering er i poliklinikk. Arbeidet består av selvstendig arbeid med pasienter i mindre og større team. Det inngår ØH-arbeid på dagtid.
 • Det hører med til LIS-stilling å gi undervisning og kunne få tilleggsoppgaver i avdelingen ut fra kompetanse og ferdigheter. Vi ønsker at alle legene i avdelingen bidrar aktivt i fagutviklings- /forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarende (turnustjeneste) iht. Helsedirektoratets regler
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, spesielt

 • kontaktevne med barn/ungdom
 • samarbeidsevner
 • ferdighetsnivå i faget
 • evne til å lede faglig arbeid
 • fleksibilitet
 • at du er løsningsorientert

Vi ønsker deg som er opptatt av forbedrings- og utviklingsarbeid og vil bidra aktivt og positivt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en avdeling i stadig i utvikling, og med mål om å yte de aller beste tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere
 • Tjenesten er tellende til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri
 • LiS følger internundervisning lokalt og regionalt (3 årlige obligatoriske samlinger à to dager), og får obligatorisk veiledning i henhold til avdelingens utdanningsplan

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eileen Christine Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41703093
Navn: Trond Velken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41703007
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Anton Jenssens gate 2
3125 Tønsberg