Kort om arbeidsgiver

Ved Seksjon for hudsykdommer OUS er det ledig 100 % fast overlegestilling i hud- og veneriske sykdommer fra 01.01.2021.

Den som tilsettes vil kunne tillegges tjeneste både ved poliklinikk og ved sengepost under sin ansettelse.

Ved intern ansettelse vil vikariat kunne bli ledig. Vennligst oppgi om vikariat er av interesse dersom intern tilsetting blir gjennomført. 

Seksjonen har en forskerstilling 50 % som er mulig for overleger ved seksjonen å søke på. Forskerstillingen blir ledig 01.02.2021 og vil lyses ut snarlig. Ved fulltids overlegestilling ved seksjonen innvilges 50 % permisjon fra overlegestillingen dersom man tilbys forskerstillingen. 

Seksjon for hudsykdommer er del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av pasienter med hele spekteret av hudsykdommer. Vi mottar pasienter fra hele Helse Sør-Øst, og er eneste hudseksjon med sengepost i helseregionen. Vi mottar også pasienter fra andre regioner til second opinion, fortrinnsvis henvist fra spesialister og sykehus. Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. Seksjonen omfatter en sengepost, poliklinikk og dagenhet. Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk tjeneste
 • Sengeposttjeneste
 • Supervisjon av leger i spesialisering
 • Deltagelse i seksjonens vaktordning for overleger

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og være godkjent norsk spesialist i hudsykdommer.
 • Forskningskompetanse i form av PhD vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Initativrik og fleksibel

Vi tilbyr

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

  Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Jan Cezary Sitek
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47025454
Arbeidssted
Seksjon for hudsykdommer OUS
Rikshospitalet
0372 Oslo