Kort om arbeidsgiver
Søkere som ønsker driftsavtale eller fast tilsetting vil bli vurdert som likeverdige søkere.

Stillingen som fastlege vil bli tilknyttet et av legekontorene i Namsos kommune. Kommunelegestillingen vil inneha oppgaver etter avtale.
Det er plikt til deltagelse i kommunal legevakt.

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
- Spesialist i allmenmedisin eller under spesialisering
- Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Personlige egenskaper:
- Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
- Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap
- Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
- Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

Annet
- Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
- Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven
- Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.


Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner fra kommunen for opplysninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Namsos kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Ørjasæter Forås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: +47 91171326
E-post: cathrine-orjasaeter.foras@namsos.kommune.no
Navn: Tore Flosand
Tittel: Virksomhetsleder helse og forvaltning
Telefon: +47 91696293
E-post: tore.flosand@namsos.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legekontor i Namsos kommune
Forsikringsgården
7800 NAMSOS