Kort om arbeidsgiver
Ved Vikersund Legekontor er det fra 15.12.20 ledig fastlegehjemmel med 600 pasienter. Det er god mulighet for flere pasienter, hvis ønskelig. Det søkes om fastlege, og det er mulig å starte opp i et vikariat før hjemmelsovertakelse. Oppstart er fleksibelt frem til primo mars, ønskelig å få LIS1 som er ferdig med turnustjenesten i kommunehelsetjenesten i februar til å søke.

Om Vikersund Legekontor
Vikersund Legekontor er et veldrevet legekontor med en etablert fastlegehjemmel, innehaver har arbeidet på legekontoret siden 2001. Ved Vikersund Legekontor er det opprettet en ny fastlegehjemmel med 600 pasienter, legekontoret har dyktige legesekretærer. Legekontoret har vært en solopraksis, som nylig er bygget ut med til sammen tre legekontorer. Kommunen har en kommunal ALIS-stilling som fra 01.12.20 vil være tilknyttet Vikersund legekontor.

Det er et veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Legekontoret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi og gynekologi.

Journalsystem: Infodoc.

Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt.
Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav
- Norsk legeautorisasjon
- Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet
Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Arbeidssted
Vikersund Legekontor
Rådyrveien 2
3370 Vikersund

Stilling: Allmennlege, allmennmedisin
Stillingstype: Fastlegehjemmel
Stillingsbrøk: 100 prosent
 
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å unntas offentlighet. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 40 80 89 91 / 930 30 781
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund Legekontor
Telefon: 90891920
E-post: bjorn.olav.fischer@vikersundlegekontor.nhn.no
Arbeidssted
Vikersund legekontor
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen