Kort om arbeidsgiver
Det opprettes 2 nye fastlegestillinger i forbindelse med Strand kommunes strategiplan for legetjenesten 2020-2026.

Det søkes en fastlege til Jørpeland legesenter med oppstart 1. februar 2021, og en fastlege i Rådhusgaten legegruppe med oppstart tidligst fra 1.januar 2021.
 
Rådhusgaten legegruppe er et privatdrevet fastlegekontor, som fra 2021 blir et kommunalt legesenter med fastlønnede leger. Legesenteret har for tiden 3 fastleger og 1 LIS1-lege. Ny lege overtar listepasienter fra 2 av legene, som skal redusere listestørrelsene.
 
Jørpeland legesenter er kommunalt legesenter med  for tiden 5 fastleger.
Begge hjemlene er fastlønnsstillinger, med listestørrelser på inntil 850. Listestørrelsene kan være gjenstand for drøfting. I tillegg til fastlønn ytes 20 % provisjon av Helfo-oppgjør og egenandeler. Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem.
 
Arbeidsoppgaver
- Kurativt arbeid.
- Annet kommunalt allmennlegearbeid må påregnes med inntil 7,5 timer pr uke.
- Legene må delta i kommunens legevakt.
 
Kvalifikasjoner
- Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste / turnustjeneste
- Legene må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin. Kommunen tilbyr veiledning.
- Godkjent kurs i akuttmedisin.
- Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 
Personlige egenskaper
- Vi søker leger som har lyst til å bidra til at Strand kommune får en styrket fastlegeordning.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
Skriv i søknaden om du søker en eller begge stillingene.
 
Andre krav
- Det kreves politiattest før tiltredelse.
- Førerkort klasse B.

Det tas forbehold om at stillingene godkjennes av kommunestyret.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kommunehelse
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strømsmo
Telefon: 51 74 30 60/915 20 811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: kommunalleder
Telefon: 93005914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Navn: Hanna Moldekleiv
Tittel: Daglig leder og fastlege
Telefon: 51742100/90879531
E-post: HannaHelena.Moldekleiv@strand.kommune.no
Navn: Jorunn Haualand Sameien
Tittel: Fastlege Rådhusgaten legegruppe
Telefon: 980 64 399
E-post: Jorunn.Haualand.Sameien@strand.kommune.
Arbeidssted
Jørpeland legesenter og Rådhusgaten legegruppe
Rådhusgaten 2
4100 JØRPELAND