Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig to stillinger som assisterende seksjonsoverlege / -leder i legetjenester Aker med operativt ansvar for hhv. Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) og Legevakt Aker. Tjenesteområdet ligger under avdeling Aker i Helseetaten i Oslo kommune. Sammen jobber vi for bedre helse og økt livskvalitet hos innbyggerne i Oslo gjennom trygge, helhetlige og effektive tjenester.

Legetjenesten for KAD og Legevakt Aker ledes av to assisterende seksjonsoverleger som rapporterer til seksjonsoverlege for legetjenesten. I stillingene vil hovedarbeidsoppgavene dine være operativ drift og ledelse av legetjenesten, samt fag- og kvalitetsarbeid på hhv. KAD og Legevakt Aker.

KAD Aker har 72 senger og ca. 5 000 innleggelser årlig. Legetjenesten har 21 årsverk ansatte leger hvorav flere er spesialister innen allmennmedisin og hvorav seks er ALIS stillinger. Legevakt Aker er fastlegenes legevakt i Oslo med ca. 50 000 konsultasjoner og 11 000 sykebesøk årlig. 300 næringsdrivende leger deltar i vaktordningen.

KAD og Legevakt Aker spiller en sentral rolle i helsetilbudet i Oslo. Samarbeid, samhandling og informasjonsarbeid med kommunehelsetjenesten og sykehusene for gode pasientforløp og tjenesteutvikling er en viktig del av arbeidet.

Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kolleger. Du må ha erfaring som leder fra allmenn- eller akuttmedisinsk arbeid. For stillingen med ansvar for KAD må du også har ledererfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling. Det er en fordel om du har lederutdanning, god kjennskap til Oslo kommune og erfaring med innovasjon og systematisk kvalitetsforbedring.

Stillingen innebærer arbeid 37,5 timer pr uke. Det er ønskelig at assisterende seksjonsoverleger deltar noe i klinisk arbeid og noe helgearbeid kan være aktuelt. Det forventes at du som leder er spesialist eller starter spesialisering i samfunnsmedisin. 

Stillingen med ansvar for legevakt er ledig fra 04.01.2021 og for KAD fra 01.03.2021. Det er ønskelig at du oppgir i søknaden hvilken av ansvarsområdene som er av størst interesse (KAD eller legevakt). 


Arbeidsoppgaver
 • Personal, fag - og økonomi
 • Operativ leder av klinisk drift – være en tilstedeværende leder
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
 • Beredskapsarbeid
 • Saksbehandling
 • Samhandlingsoppgaver
 • Fortrinnsvis klinisk arbeid med noe helgearbeid
 • Stedfortreder for seksjonsoverlege sammen med andre ass. seksjonsoverlege
 • Andre administrative oppgaver må kunne påregnes
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge med rett til å praktisere selvstendig på legevakt
 • Erfaring fra allmennmedisinsk- og akuttmedisinsk arbeid
 • Ledererfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling (for ansvarsområdet KAD)
 • Lederutdanning og / eller -erfaring er ønskelig
 • Evne til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring fra forbedringsarbeid, endringsledelse og implementering er ønskelig
 • Erfaring fra saksbehandling er ønskelig
 • God skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter
 • God digital kompetanse og forståelse er nødvendig 
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Resultat- og målbevisst
 • Helhetstenkende og inkluderende med gode samarbeidsevner
 • Kulturbygger 
 • Strukturert, effektiv og handlekraftig
 • Viser åpenhet og selvinnsikt i lederrollen
 • Interesse for teknologi i arbeidsprosesser
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon og bredde
 • Meningsfull og samfunnsnyttig jobb
 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons – og lånevilkår gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Erlend Elde
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 930 26 030
E-post: erlend.elde@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO