Kort om arbeidsgiver
Deleliste ved Falkum Legesenter.
Liste med 950 pasienter utlyses som deleliste sammen med Sissel Kise ved Falkum Legesenter.
Falkum legesenter er et veletablert senter med stabil pasientgruppe gjennom mange år. Det er per dags dato to hjemler ved senteret. Kommunen har godkjent opprettelsen av en hjemmel til ved senteret. Legesenteret ligger sentrumsnært med god plass for etablering av ny kollega.
Legesenteret vil ønske ny kollega velkommen ved å tilrettelegge for en god oppstart. Vi bruker pasientsky journalsystem som er en 100% skybasert løsning hvor man kan logge seg inn fra en hvilken som helst PC hvor alt som kreves er en nettleser. Dette gjør det lett å jobbe hjemmefra. Journalsystemet har innebygde løsninger for pasientkommunikasjon, elektroniske konsultasjoner og videokonsultasjoner. Senteret har alt nødvendig og relevant utstyr for å drive normal fastlegepraksis inkludert ultralyd apparat.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). 
Kommunen, som utdanningsinstitusjon, har et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløp. Skien kommune vil sørge for tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.
 
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, personlig egnethet, kommunikasjon og evne til å drive praksis.
 
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Søker må inneha norsk autorisasjon.
 
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr. mnd.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Oppstart etter avtale.
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
 
Søknaden sendes elektronisk; se Skien kommunes hjemmeside, under ledige stillinger, for søknadsprosedyre.

Du søker ved å benyttte følgende link:
https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2688
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dag Roar Kise
Tittel: Fastlege
Telefon: 98411225
E-post: dagroarkise@gmail.com
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Falkum legesenter
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 13
3722 SKIEN
Søk på stillingen