Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig legeansvar for langtidspasienter på Lervig og Slåtthaug sykehjem
 • Helhetlig legeansvar for korttidspasienter på Lervig sykehjem
 • Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha godkjent turnustjeneste/LIS 1 
 • Erfaring fra sykehjem og korttidspasienter vil være en fordel.
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Arbeids- og oppholdstillatelse må fremlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Du har interesse og/eller erfaring med sykehjemsmedisin/kort- og langtidspasienter
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Hjem Jobb Hjem 
 • Et godt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Stillingsstørrelse: 2 x 50%. Det vurderes å slå disse to stillingene sammen til en 100% stilling  
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
 • Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Reiestad Førli
Tittel: Nestleder, Helse og omsorg og kommunale legetjenester
Telefon: 41602598
Navn: Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Navn: Anne Berit Båkind
Tittel: Konsulent
Telefon: 51912837
Arbeidssted
Lervig og Slåtthaug Sykehjem
Arne Rettedals gate 12
4005 STAVANGER