Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss! Vi søker lege til en 100% fast ALIS-stilling fom 1.1.21.

Hos oss vil du i hovedsak arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker, men også på Legevakt Aker med hovedansvar for ambulansemottaket. KAD Aker har 72 senger og ca. 5000 innleggelser årlig. Legevakt Akers ambulansemottak tar imot ca. 200 ambulanser per måned og legevakten har over 50 000 konsultasjoner i året. KAD-avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. Avdelingen jobber systematisk med å øke andelen spesialister og er godkjent for inntil 2 år allmennmedisinsk tjeneste. Avdelingen venter fortiden på bekreftelse vedr. endelig godkjenning for institusjonstjeneste.

KAD skal bidra til bedre helse og økt livskvalitet for innbyggerne. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling. Satsingsområder er gode pasientforløp, «hva er viktig for deg», bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen. Avdelingen er del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer i helsetjenesten. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.

Arbeidstid: 35,5 t/u i tredelt døgnturnus med helgvakt hver 3. helg.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.
Det kan ved interne ansettelser åpne seg mulighet for vikariater og andre stillinger.

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid.
Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell

Kvalifikasjoner
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD /andre relevante kliniske avdelinger vektlegges.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges.
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjehelsetjeneste.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Fast lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Katia Yvonne Monclair
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO