Kort om arbeidsgiver

Da vår kommuneoverlege går av med pensjon, har vi ledig fast stilling som kommuneoverlege i Porsgrunn kommune med tiltredelse 1. mars 2021. Stillingen ligger i virksomheten Helse, mestring og rehabiliteringstjenester. Det er tett samarbeid med Miljørettet helsevern i Grenland som er i samme virksomhet. Vi har i virksomheten stor grad av tverrfaglig sammensetning, høy faglig standard og et godt arbeidsmiljø. Stillingen er definert som en "særlig uavhengig stilling". Kommuneoverlegen organiserer selv sitt fagsamarbeid med aktuelle virksomheter og samarbeidspartnere. Kommuneoverlegen innehar høy faglig kompetanse, og holder seg faglig oppdatert på samfunnsmedisinske og allmennmedisinske områder.

Nåværende kommuneoverlege har etablert et nært samarbeid med kommunens fastleger, og det vektlegges at dette gode samarbeidet videreføres. Porsgrunn kommune har ansatt egen sykehjemsoverlege og legevaktsoverlege som samarbeider nært med kommuneoverlegen. Det er etablert et nært samarbeid med kommuneoverleger i nabokommuner.

Arbeidsoppgaver

De samfunnsmedisinske oppgavene er:

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Fastlegeordningen
 • Folkehelse
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Beredskap
 • Deltagelse i planarbeid
 • Internt og eksternt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Samfunnsmedisinsk spesialitet og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid. Søkere som ikke har spesialitet i samfunnsmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter tilsetting.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Interesse for statistikk og analyse
 • Interesse for kvalitetsarbeid
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Evne til både godt tverrfaglig samarbeid og selvstendig jobbing
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Systemorientert
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og at du takler hektiske arbeidsdager på en god måte
 • Du er fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode kolleger i tverrfaglig samarbeid
 • Stor fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver
 • Forutsigbarhet i planleggingen med vedtatt Plan for legetjenester
 • Lønn etter avtale
 • Gode treningsavtaler
 • Medlemskap i hytteklubb, med mulighet for å leie hytte på fjellet og ved sjøen til gunstige priser
 • Gode pensjonsordninger
 • Porsgrunn kommune er en IA-virksomhet

Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Svend Martin Østevik
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 470 10 320
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
Navn: Inge Skauen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91384288
Arbeidssted
Helse, mestring og rehabiliteringstjenester, Porsgrunn kommune
Rådhusgata 7
3915 Porsgrunn
Søk på stillingen