Kort om arbeidsgiver
Fast stilling som overlege i grenspesialiteten fordøyelsessykdommer (100 %) er ledig.

Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 168.000
innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken HF for 490.000 innbyggere.
Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.
Stillingen inngår i seksjonens endoskopivakt-ordning som dekker hele Vestre
Vikens opptaksområde og er en delt vaktordning med Bærum sykehus. Medisinsk
avdeling har alle grenspesialitetene innen indremedisin og er seksjonert med
klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på
hverdager.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen har fire overlegestillinger i fordøyelsessykdommer og to LIS2/3 under utdanning i fordøyelsessykdommer. Det er bred klinisk kompetanse i seksjonen. Seksjonen har 10 senger i sengepost, gastroenterologisk laboratorium har endoskopiutstyr for visualisering av alle segmenter i GI traktus, inkludert enteroskopi, kapselendoskopi, ERCP og EUS. Seksjonen har også områdefunksjon og utstyr til høyoppløselig manometri/pH måling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, PET-CT, MR og intervensjonsradiologi samt eget patologisk laboratorium. Felles intensiv tar hånd om respiratorbehandling og pasienter med behov for avansert intensivbehandling, med anestesioverlege tilstede på døgnbasis.

Utover klinisk og endoskopisk kompetanse og erfaring, vil supplerende kompetanse innen hepatologi og ultralyd, intervensjon (inkl. EUS) og gastrointestinale funksjonstester vektlegges. Søkere med akademisk erfaring og interesse for å systematisere kunnskap oppfordres til å søke. Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Løitegård
Tittel: Overlege
Telefon: 95080221
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92657550
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen