Kort om arbeidsgiver


Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er en av landets største
ortopediske avdelinger. Avdelingen har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp
og planlagt kirurgi – og har stor forskningsaktivitet.

Avdelingen utlyser nå stilling som doktorgradsstipendiat i det KLINBEFORSK-finansierte
prosjektet «Improving the Treatment of Anterior Cruciate Ligament Tears in
Norway with register-RCTs» som skal implementere randomiseringsmulighet i Nasjonalt
korsbåndregister og gjennomføre kliniske effektstudier med inklusjon av
pasienter på sykehus i alle norske helseregioner.

Stipendiatperioden er planlagt som 3-6 år i 50-100% stilling (totalperiode begrenset svarende til
3 år i 100%). Prosjektleder vil være hovedveileder.

Prosjektansvarlig er lege og førsteamanuensis Rune Bruhn Jakobsen, Akershus universitetssykehus
og Universitetet i Oslo. Det er samarbeidspartnere ved Nasjonalt
Korsbåndsregister i Bergen, Senter for idrettsskadeforskning ved Norges
idrettshøgskole, Helse Midt-Norge IKT og Helse Vest IKT, samt ved Oslo
Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital og
Haukeland universitetssjukehus.

Det er tilknyttet to postdoktorstipendiater til prosjektet som stipendiaten vil jobbe tett sammen
med.

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av forskningsprosjektet.
 • Samle inn, analysere og tolke data samt publisere de vitenskapelige artiklene som skal inngå i avhandlingen.
 • Delta og presentere resultatene ved nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, og bidra til spredning av resultatene på andre relevante arenaer. 
     

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidat fortrinnsvis med medisinsk embetseksamen og interesse for ortopedi og ortopedisk forskning. Kjennskap til norsk helsevesen er nødvendig. Stillingen skal lede frem til avlagt doktorgrad og søker må oppfylle kravene til opptak på doktorgradsprogrammet på Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Personlige egenskaper

 • Initiativ og evne til selvstendig arbeid.
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring fra mindre forskningsprosjekter samt personlig egnethet vil bli vektlagt. 
   

Vi tilbyr

 • Opplæring og tett samarbeid med veileder og andre prosjektmedarbeidere.
 • Gode muligheter for forskningsopphold i utlandet.
 • Et prosjekt med utstrakt og tett samarbeid med ulike aktører innen ortopedi i Norge
 • Klinisk erfaring med pasienter med korsbåndsskader gjennom hele forløpet
 • Mulighet til å skaffe viktig kunnskap som kan påvirke og informere fremtidig behandling av korsbåndsskader i Norge.
 • Mulighet til å være med på å etablere de første registerbaserte randomiserte studier i Norge.
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

 

Lønn
Lønn etter avtale iht. kvalifikasjoner og Ahus´ retningslinjer for tilsetning av stipendiater.

Oppstart
Aktuelle kandidater vil kunne bli innkalt til intervju før tilsetning. 
Oppstart 31.12.20 – senere oppstart kan avtales.   

                                    
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Rune Bruhn Jakobsen
Tittel: Lege, førsteamanuensis
Telefon: 92092973/67968925
E-post: r.b.jakobsen@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Søk på stillingen