Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet er et av Norges største helseforetak. Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert lege med interesse for administrative oppgaver som å lede utvalgsarbeid, prosjekter, være rådgiver og stedfortreder for direktør medisin og helsefag.

Assisterende direktør medisin og helsefag rapporterer til direktør medisin og helsefag og inngår i ledergruppen i stabsområde Helse.

Som assisterende direktør medisin og helsefag vil du arbeide i nært samarbeid med ledere og medarbeidere, på alle nivåer i organisasjonen, samt representere foretaket utad overfor en rekke eksterne samarbeidspartnere.

Stillingen krever høy kompetanse, stor arbeidskapasitet og  god samarbeidsevne. Noe reisevirksomhet må påregnes og søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Stillingen kan etter avtale kombineres med andre oppgaver eller klinisk aktivitet etter avtale.


Sykehuset Innlandet er inne i en svært viktig og spennende periode hvor ny sykehusstruktur legges samtidig som vi er i stadig omstilling for å utvikle tjenester og bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Sykehuset Innlandet HF skal ha ledere med evne og vilje til å praktisere verdibasert endringsledelse. Vårt verdigrunnlag skal være kjent og synlig i det daglige arbeidet blant alle. Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Våre verdier er: Kvalitet - Trygghet - Respekt

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå direktør medisin og helsefag i arbeidet med blant annet strategi og planarbeid, faglige råd og utredninger, utdanning av helsepersonell, samhandling med kommuner og fastleger, forbedringsarbeid og videreutvikling og drift av stabsområde Helse.
 • Leder for nettverk og utvalg som feks:
  • Kodenettverket
  • Legemiddelutvalget
  • Journalutvalget 
 • Delta i arbeidet med utvikling av ny sykehusstruktur
 • Lede og bistå i løpende oppdrag for stabsområde Helse 
 • Lede/ delta i løpende prosjekter
 • Stedfortreder for fagdirektør medisin og helsefag 

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, fortrinnsvis godkjent legespesialist
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten             
 • Ønskelig med erfaring fra administrativt arbeid som for eksempel prosjektarbeid, prosjektledelse
 • Ønskelig med dokumentert erfaring fra forbedringsprosesser, Lean el  

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold
 • Strukturert og analytisk   
 • Gjennomføringskraft
 • Du har ambisjoner om å videreutvikle og forbedre pasientbehandlingen  
 • Ved ansettelsen vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Nødvendig opplæring, og det er ønskelig at kandidaten deltar i sykehusets interne lederopplæring
 • Faglig utvikling og godt arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Henriette Pettersen
Tittel: Direktør medisin og helsefag
Telefon: 95891994
Navn: Eli Randgaard
Tittel: HR-sjef
Telefon: 90971967
Navn: Cecilie Dobloug Nyland
Tittel: HR direktør
Telefon: 40202739
Arbeidssted
Stabsområde Helse
Furnesvegen 26
2380 Brumunddal
Søk på stillingen