Kort om arbeidsgiver
Hovedstilling som overlege ved Drammen sykehus, VVHF kombinert med bistilling som Professor II/førsteamanuensis (20%) ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Det er ledig stilling som overlege ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF kombinert med bistilling som Professor II(SKO 8013)/ /førsteamanuensis (SKO 1011) (20%) ved Institutt for klinisk medisin, UiO Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Professoratet er eksternt finansiert ved Drammen sykehus, for inntil 5 år.

Drammen sykehus har områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for henholdsvis 500 000 og 180 000 innbyggere. Vi ønsker å videreutvikle forskning fram mot innflytting i nytt sykehus i Drammen i 2025. Sykehuset har etablerte satsingsområder med aktiv forskning og pågående doktorgradsarbeider innen områdene diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner, kreftbehandling ved bryst- og lungekreft, hjernesykdommer med fokus på epilepsi og MS samt sekundærprofylakse ved koronar hjertesykdom. Du finner mer informasjon om Vestre Viken på www.vestreviken.no.


For hovedstillingen ved Drammen sykehus gjelder:
Professor II/førsteamanuensis-stillingen knyttes til en hovedstilling som overlege innen ett av våre satsingsområder. Søker må være godkjent spesialist i indremedisin, onkologi eller nevrologi. Det kreves gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt. Arbeidssted for stillingen er Drammen sykehus.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:
Nærmere presisering av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og eventuelle andre forhold som det vil bli lagt vekt på ved ansettelse, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse, se instituttets hjemmeside: https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2020-9984%20Stillingsbeskrivelse%20professor-forsteamanuensis_VV-DS.pdf  Stillingen søkes elektronisk.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:
o Søknadsbrev og CV
o Publikasjonsliste (se veiledning)
o Separat liste over inntil 10 publikasjoner som søker ønsker tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst. Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon, og dato for disputas, hoved- / biveileder for hver kandidat, benytt skjema)
o Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner
o Beskrivelse av administrative/ledelsesmessige kvalifikasjoner
o Beskrivelse av formidlingsmessige kvalifikasjoner
o Liste over attester, arbeider og øvrig dokumentasjon som vedlegges
o Annet: Søkeren bes også om å redegjøre for eventuelle andre kvalifikasjoner som kan ha relevans for stillingen, og opplyse hvilke(t) språk vedkommende behersker i forhold til undervisning.

Du finner nærmere beskrivelse av utforming av søknaden her: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html  
Her finner du også orienteringsskriv til søkere, reglement for tilsetting av professor, samt regler om pedagogisk kompetanse.
Henvendelser knyttet til professoratet og elektronisk søknad, kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin, Heidi Falch Ecklund.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Elin Eidsvoll
Tittel: Direktør Drammen sykehus
Telefon: 911 90 468
Navn: Heidi Falch Ecklund
Tittel: Personalrådgiver UiO
Telefon: 907 30 348/22 85 92 27
Hjemmeside
Arbeidssted
,
3004 DRAMMEN
Søk på stillingen