Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Setermoen leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
Beordring til operasjoner i utlandet må påregnes

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler dette kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs ved første anledning (for tiden 10 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikkethet for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde)
 • Bestå fysisk test med krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Erfaring som militær lege
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
Vi tilbyr
 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke og kommer under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjon og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Lønn etter statens lønnsregulativ som lege i ltr. 61-63, pt. kr. 542.400 - 563.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr. 65, pt. kr 583.900 brutto pr. år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Operasjonsstøtteavdeling
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Rognli Heimdal
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 916 22 866
Navn: Håvard Lund
Tittel: Overlege
Telefon: 48121036
Navn: Tine Rød Tangedal
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 900 75 996
Hjemmeside
Arbeidssted
Setermoen
Setermoen leir
9360 BARDU
Søk på stillingen