Sykehuset Innlandet Hamar har en stor bløtdelskirurgisk avdeling som dekker generell bløtdelskirurgi og gastrokirurgi fra størsteparten av Hedmark, samt urologi, mamma- og kar-/thoraxkirurgi fra hele Oppland og Hedmark. Sykehuset Innlandet Elverum har en stor ortopedisk avdeling og har i tillegg avdelingene Gyn/føde, ØNH, Øye og Barn/Ungdom. Både Elverum og Hamar har Indremedisinske avdelinger med akutt funksjon. Begge lokasjoner har intensivavdelinger.

Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har følgende stilling ledig:
Overlege 3 x 100% faste stillinger.

Man må påberegne rotasjon mellom Hamar og Elverum. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning som lege
 • Interesse for og erfaring med intensiv medisin er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Bror A. Johnstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91828973
Arbeidssted
Akuttmedisinsk avdeling, Elverum-Hamar
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen