Bedriftshelsa SA er en godkjent BHT som søker deg som er lege og som trives med å jobbe systematisk og som har interesse for arbeidshelse. Stillingsstørrelse opptil 100 %.

Vi har hovedkontor på Kyrksæterøra og avd. kontor på Sistranda, Frøya. Kontorsted etter avtale.

Stillingen inngår i et tverrfaglig team på ni personer som består av sykepleiere, fysioterapeuter, paramedisiner, sertifisert yrkeshygieniker, verneingeniør, organisasjonspsykolog og pedagog. Vi har et vidt spekter av bransjer tilknyttet oss; fiskeoppdrett og – foredling, produksjonsbedrifter, mekanisk industri, serviceyrker, kommuner. De fleste av våre medlemmer tilhører bransjer som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste knyttet til seg.

Du vil få muligheten til å arbeide både selvstendig og i team, med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innen helse, miljø og sikkerhet. Vi legger vekt på muligheten for både faglig og personlig utvikling.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår ledere, ansatte, verneombud og AMU i deres arbeidsmiljøarbeid, og hovedfokus hos oss er alt mer på forebyggende arbeid. Vi arbeider i henhold til Arbeidsmiljøloven med forskrifter samt interne prosedyrer.

Hovedoppgaver/ ansvarsområder for bedriftslege:
 • Medisinskfaglige ansvar for vår BHT
 • Skaffe seg god kjennskap til den enkelte bedrifts arbeidsforhold og HMS – utfordringer og delta i utarbeidelsen av handlingsplaner bedriften har med BHT
 • Rådgivning og bistand i spørsmål vedrørende arbeidsmedisin
 • Bistand i vurdering av helsemessig risiko
 • Bidra til kompetanseheving innen fagfeltet arbeidsmedisin internt i BHT, samt undervise i aktuelle tema for ansatte, ledere og verneombud
 • Rådgivning og bistand i rusforebyggende arbeid.
 • Målrettede, ofte periodiske, helseundersøkelser og vurderinger pålagt i lover og forskrifter, samt andre spesielt avtalte og faglig baserte undersøkelser. Bistå arbeidsgiver med å føre nødvendige registre; f.eks. i forhold til asbest og støy. Tilbakemeldinger og tiltaksoppfølging på individ-, gruppe- og bedriftsnivå i samarbeid med kolleger.
 • Utrede, henvise og ev. følge opp personer med mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, samt sende relevante meldinger/søknader til Arbeidstilsynet, Folketrygden, forsikringsselskap og andre.
 • Rådgivning i forhold til arbeidsmedisinske funksjonsvurderinger, tilrettelegging og oppfølging ved sykefravær
 • Helseattester sjømenn, yrkessjåfører, matsikkerhet, dykkere
 • Yrkesvaksinering
 • Følge med i utviklingen i det medisinske fagfeltet og bidra til at BHT oppfyller de krav som stilles til god medisinskfaglig standard
Øvrige oppgaver:
 • Ha en generell kompetanse innen HMS og oppdatere seg faglig innen dette feltet
 • Deltakelse i relevante prosjekter
 • Bidra i strategisk planlegging
Omfang av arbeidsoppgaver vil bli justert opp mot ønsket stillingsstørrelse.

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i arbeidsmedisin eller lege i spesialisering for å bli arbeidsmedisiner er ønskelig, men ikke et krav. Interesse for arbeidsmedisin er en forutsetning
 • Godkjenning som sjømannslege er ønskelig, men ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden
Personlige egenskaper
 • Er engasjert i arbeidsmedisin og ønsker å fremme det arbeidsmedisinske faget
 • Trives med å jobbe tverrfaglig/ i team
 • Har evne til å planlegge, samt jobbe selvstendig og systematisk
 • Trives med å undervise.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til spesialisering i arbeidsmedisin
 • Videreutdanning som sjømannslege
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og ingen vaktbelastning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Søknadsfrist: 23.11.2020

Ved interesse, ta kontakt med daglig leder Anne Carin Kirknes, tlf. 48242615 eller bedriftslege Karen – Sofie Mjelva, tlf. 95107379

Søknad sendes til anne.carin@bedriftshelsa.no
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Bedriftshelsa
Kontaktpersoner
Navn: Anne Carin Kirknes
Tittel: Daglig leder
Telefon: 48242615
Navn: Karen–Sofie Mjelva
Tittel: Bedriftslege
Telefon: 95107379
Arbeidssted
Kyrksæterøra / Sistranda, Frøya
7200 KYRKSÆTERØRA
Søk på stillingen