Kort om arbeidsgiver

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.

Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har ca 280 årsverk og et nettobudsjett på 249 mill.kr. Avdelingen består av tre seksjoner, Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, alle med virksomhet i Tromsø.

Ved Akuttpsykiatrisk seksjon har vi ledig fast stilling for overlege. Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert. Søknader vurderes fortløpende.

Akuttpsykiatrisk seksjon består av:                           

 • Akuttpost Nord med 13 døgnplasser
 • Akuttpost Sør med 9 døgnplasser
 • Akuttpost Tromsø med 12 døgnplasser
 • Psykose og rusenhet (PRE) med 11 døgnplasser

 Akuttpsykiatrisk seksjon er en spennende arbeidsplass  med varierte oppgaver og utfordringer. Seksjonen har i all hovedsak akutte og øyeblikkelig hjelp-innleggelser, samt har ansvar for store deler av klinikkens tilbud til personer i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Tilbudet består av strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi behandler/utreder hovedsakelig pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket

Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som
stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil
jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på
pasienten. Overlegen vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam
som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut,
fysioterapeut og sosionom.

Vi søker deg som har gode faglige kunnskaper, evne til struktur og oversikt og et ønske om å bidra til utvikling og forbedring.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Delta i vaktordning
 • Seksjonens overleger samarbeider mellom enhetene ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, evt mot slutten av denne utdanningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, samt god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.
 • Forskningskompetanse er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver   
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • Rekrutteringstillegg
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Siren Hoven
Tittel: Avdelingsleder/avdelingsoverlege
Telefon: 995 32 129
E-post: siren.hoven@unn.no
Navn: Nina Holte
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 77 62 75 69
E-post: nina.holte@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttpsykiatrisk seksjon, Psykisk helse- og rusklinikken
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø
Søk på stillingen