Kort om arbeidsgiver
I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Helsedirektoratet har fått delegert fullmakt fra Helse- og omsorgsdepartementet til å lede håndteringen av Corona-pandemien. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for å styrke staben som arbeider med smittevernfaglige spørsmål.  Vi søker en erfaren lege til et 1-årig engasjement, med mulighet for forlengelse. 


Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver knyttet til Helsedirektoratets rolle innen smittevern
 • Inngå i Helsedirektoratets tverrfaglige smittevernteam 
 • Delta i det daglige arbeidet med oppdrag tilknyttet smittevern i primær- og spesialisthelsetjenesten 
Kvalifikasjoner
 • Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.
 • Du må være godkjent spesialist i infeksjonssykdommer eller lege med tilsvarende relevant kompetanse og ha bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 
Det er ønskelig at du har:
 • Kunnskap om og erfaring fra smittevernsarbeid 
 • Kunnskap om primærhelsetjenesten 
 • Erfaring fra utredningsarbeid
 • Forvaltningserfaring
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Stilling som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 870 000 - 970 000
 • Mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 62 år
 • Fleksibel arbeidstid
 • Nye, moderne lokaler beliggende på Storo.
I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.  Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål. 

Offentliggjøring av søkerliste 
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. 

Søk elektronisk
Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Avdeling spesialisthelsetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Janbu
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 977 35 457
Navn: Sverre Harbo
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 977 63 590
Arbeidssted
Vitaminveien 4
0483 OSLO