Kort om arbeidsgiver
Kunne du tenke deg å ivareta og utvikle fastlegetilbudet til studenter? Er du opptatt av å skape det gode samarbeid, og evner å finne løsninger på utfordringer i en hektisk arbeidshverdag? 

Vi i Studentsamskipnaden SiO jobber for et fantastisk studentliv som skal gi studentene våre de beste forutsetningene for å lykkes. Nå søker SiO Helse en faglig sterk seksjonsoverlege til allmennseksjonen som skal jobbe for gode helsetilbud til studenter. 
I SiO Helse er vi opptatt av å holde et høyt faglig kompetansenivå, strebe etter gode tverrfaglige samarbeid og beholde det fine arbeidsmiljøet vårt. Har du lyst til å være med på laget? Er du menneskeorientert, målrettet og nytenkende? Drives du av å jobbe for en tjeneste som skal være i front i utviklingen, og har interesse for digitale løsninger, tjeneste- og organisasjonsutvikling? Da er du kanskje den vi ser etter.

SiO Helse har topp moderne helsesentre som er helt i front med digitale tjenester. Allmennseksjonen ved SiO Helse omfatter 3 fastlegekontorer lokalisert til campus Blindern, BI i Nydalen og Oslo sentrum. Seksjonen består av 15 fastleger, en turnuskandidat og en helsesykepleier. Som seksjonsoverlege ved allmennseksjonen blir du en del av SiO Helses ledergruppe med overordnet medisinsk fagansvar for SiO Helse. Stillingen vil være lokalisert på Blindern, men med fast tilstedeværelse også i sentrum. I tillegg til lederansvar forventes deltagelse i klinisk arbeid med egen fastlegeliste.

Den rette kandidaten er en god leder ved å balansere administrasjon og drift med resultatorientering og utvikling av tjenesteområdet. I tillegg til å bygge gode relasjoner med interne og eksterne samarbeidspartnere for å sikre at SiO og SiO Helse når sine mål.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Medisinskfaglig ansvarlig i SiO Helse
 • Lede fastlegetjenesten i SiO Helse.
 • Personalansvar for legegruppen
 • Fag og budsjettansvar
 • Klinisk arbeid tilsvarende 50% listestørrelse
Kvalifikasjoner:
 • Stillingen krever at du har spesialitet i allmennmedisin
 • Ønskelig med ledererfaring
Vi ser etter deg som er:
 • Faglig sterk og engasjert
 • Strukturert og målrettet
 • God på kommunikasjon og evner å være tydelig
 • Flink til å lede og skape gode team gjennom samarbeidsorientering og engasjement
 • Evner å formulere tydelige mål og får tjenesten til å nå målene
 • Komfortabel i en hektisk arbeidshverdag og har stor arbeidskapasitet 
Vi tilbyr
 • En spennende, variert og utfordrende stilling med konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig og bredt fagmiljø
Søknad og CV
Søknad med CV sendes til: trond.morten.trondsen@sio.no innen 1. november 2020
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
SiO Helse
Kontaktperson
Navn: Trond Morten Trondsen
Tittel: Direktør SiO Helse
Telefon: 90555712
E-post: trond.morten.trondsen@sio.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Seksjonsoverlege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Oslo
Problemveien 9, 2 etg.
0314 Oslo
Søk på stillingen