Rehabiliteringsseksjonen er en bydekkende tjeneste under Helse og Velferd i Stavanger kommune, og gir tjenester til personer med rusmiddelavhengighet. Rehabiliteringsseksjonen er inndelt i 5 avdelinger, og tilbyr hjelp og oppfølging til unge med rusproblemer og deres pårørende, har boliger med oppfølging, midlertidig botilbud, aktivitet og sysselsetting og lavterskel helsetjenester.

STASJONEN HELSE – OG OMSORGSTILBUD (Helseavdeling) er et lavterskel helsetiltak for personer med rusavhengighet. Vi har både stasjonære og ambulante helsetjenester, og har fokus på skadereduserende og smitteforebyggende arbeid. Vi har nå ledig en 8% legestilling som tilsvarer 3 timer pr. uke. Legetjenesten skal ha fokus på akutte behov, og skal supplere fastlegetjenesten. Vi er fleksible når det gjelder tidspunktet, og legger gjerne til rette slik at stillingen kan kombineres med andre stillinger. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Rehabiliteringsseksjonen, Helseavdeling
Kontaktperson
Navn: Marte Kristin Helle
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90272843
E-post: marte.kristin.helle@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Rehabiliteringsseksjonen
Kongsgate 47-49
4005 STAVANGER
Søk på stillingen