Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter lege (onkolog) i deltidsstilling som vil inngå i vårt team av internt sakkyndige. Helseklage har et stort behov for sakkyndige som bistår med utredning av medisinske spørsmål primært innenfor pasientskadeområdet.

Det er ønskelig med en stillingsstørrelse mellom 20 - 30 %. 

Arbeidsoppgaver
 • På pasientskadeområdet vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger av klagesaker og rådgivning av saksbehandlere. Typiske vurderinger er hvorvidt behandlingen som er gitt, har vært i samsvar med god medisinsk praksis eller ikke. En annen sentral oppgave er å vurdere medisinsk mén i erstatningssaker
 • Du vil samarbeide tett med saksbehandlere (jurister), våre advokater, og i noen grad også med andre medisinsk sakkyndige
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak overfor saksbehandlere
 • Du kan også få oppgaver knyttet til andre sakstyper enn de som er nevnt her
Kvalifikasjoner
 • Du må ha autorisasjon som lege i Norge
 • Du må være spesialist i onkologi
 • Du må være i klinisk praksis ved siden av jobben i Helseklage
 • Du bør ha bred klinisk erfaring
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du bør ha erfaring med, og interesse for, å jobbe i et elektronisk saksbehandlingssystem
 • Det forventes minimum delvis tilstedeværelse på kontoret i Bergen
 • Kjennskap til pasientskadeordningen vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er fleksibel, effektiv og har god faglig vurderingsevne. Du er god til å formidle et medisinsk budskap til ikke-medisinere, og samarbeider godt med andre. Du tar ansvar for fremdrift og kvalitet i eget arbeid.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kompetent organisasjon
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Flotte og moderne lokaler midt i Bergen sentrum
 • Fast ansettelse i deltidsstilling
 • Innplassering som seniorrådgiver
 • Lønn: kr 800 000- 990 000 (i 100% stilling), særskilt kvalifiserte søkere kan få tilbud om høyere lønn
 • En god pensjonsordning. Det trekkes 2 % som innskudd til Statens pensjonskasse
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med avdelingsdirektør Per Omdal på telefon 474 63 836.
 
Du må sende søknaden, og laste opp relevante vitnemål og attester, i rekrutteringsportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling .

Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentlighetsloven gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort. Dersom du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må du begrunne det. Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil vi varsle deg om det på forhånd.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helseklage
Kontaktpersoner
Navn: Per Erik Omdal
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 474 63 836
E-post: peom@helseklage.no
Navn: Kristine Krokås
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 22 99 76 67
E-post: krkr@helseklage.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Krinkelkroken 1
5014 BERGEN
Søk på stillingen