Kort om arbeidsgiver
Åsnes legesenter er lokalisert i ett nytt og fremtidsrettet legesenter sentralt på Flisa. Legesenteret ble tatt i bruk i januar 2020 og byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift. Alle legene i kommunen arbeider ved legesenteret som er kommunalt drevet. Kommunen har avtaler med privatpraktiserende leger og har fast ansatte leger. Hjelpepersonellet er kommunalt ansatt. 

Totalt arbeider det åtte fastleger, en turnuslege, samt åtte fast ansatte helsesekretærer ved senteret. Alle legene benytter Infodoc som journalsystem. Nå er det ledig en stillinger for leger i spesialisering - ALIS. Du vil gå inn i en fastlegestilling, med en listestørrelse vi vil forhandle med deg om. 

Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis etter gjeldende avtaleverk. Alle fastlegene i kommunen deltar i organisert øyeblikkelig hjelp-ordning på dagtid. Til legehjemmelen er det tillagt deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert i Elverum.  Det må kunne påregnes at det legges offentlige oppgaver til stillingen. 

Åsnes kommune ønsker å tilby en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering til fastlegehjemler og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen.                                 

Som ALIS-lege må du forplikte deg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som blir krevd for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin. 

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
Fullført turnus eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell som gir tilgang til å praktisere som fastlege
Refusjonsrett fra HELFO
Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper
Vi søker deg som ønsker faglige utfordringer og som har lyst til å jobbe ved et legekontor. Det er viktig for oss at du er fleksibel og har god samarbeidsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover,
tariffavtaler og reglementer. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Åsnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Laila Herlyng
Tittel: Kommunelege
Telefon: 413 35 903
E-post: LailaHoias.Herlyng@asnes.kommune.no
Navn: Jorun Slettli
Tittel: Kommunelege
Telefon: 940 37 212
E-post: Jorun.Slettli@asnes.kommune.no
Navn: Anne Brit Røst
Tittel: Sektorleder Helse, omsorg og velferd
Telefon: 930 89 435
E-post: AnneBritNilsen.Rost@asnes.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusgata 6
2270 FLISA
Søk på stillingen