Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye medarbeider?
Vi har fra 01.01.2021 ledig stilling som spesialist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) og ønsker deg med i vårt team. Ansettelsesforhold som næringsdrift eller fastlønn via Harstad Kommune er begge mulige åpne alternativer.
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisin studie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR.
Du må ha gjennomført norsk turnus / LIS 1 og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Litt om oss:
Sjøkanten legesenter flyttet våren 2020 i helt nye flotte lokaler. Det aller meste av inventar er oppgradert og her finner en alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis.
Vi er et veldrevet legesenter, med et team som innehar et sterkt fokus på god organisering, faglighet og fellesskap.
Senteret består av 6 leger, der 3 er spesialist i allmennmedisin og 2 ALIS. Kollegaer i senteret vil kunne gi veiledning til ny
kollega. Senteret har også turnuslege og medisinstudenter
 
Legene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt
sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager. I
interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen av vaktene mellom 20.00 - 0800. Dette gjør at
belastningen på legevakt blir mindre.
 
i Harstad kommune får du:
En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
 
Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for kommunalt tilsatte leger:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt
arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i
allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og
erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.                                      
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.                    
      
 
Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inger Alvilde Ingemann
Tittel: Lege
Telefon: 466 13 714
E-post: ingeraingemann@hotmail.com
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Arbeidssted
Sjøkanten legesenter
Verkstedveien 1
9406 HARSTAD
Søk på stillingen