Vi har ledig en 30 mnd. midlertidig stilling som postdoktor med tiltredelse etter avtale ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo.
 
Område for psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Avdeling for kroniske sykdommer og aldring har ansvar for forskning og helseanalyser innen somatisk sykdom og funksjon, med prioritet på kroniske tilstander som innebærer høy sykdomsbyrde.

Stillingen vil være tilknyttet prosjektet: Utvikling, validering og implementering av skåringssystemer for multimorbiditet til europeisk helseforskning. Prosjektet skal styrke avdelingens arbeid med å utvikle, validere og internasjonalisere indekser for multimorbiditet basert på diagnoser gitt i primær- og spesialisthelsetjeneste, legemiddelbruk, kliniske målinger og symptomer. Postdoktorstillingen er ledd i en strategisk posisjonering for søknader til Pilar 1 (ERC) og Pilar 2 (Health) Horizon 2020 og Horizon Europe og bygger på eksisterende prosjekter finansiert av EU og Forskningsrådets FRIPRO-program.

Postdoktoren skal i samarbeid med forskere ved avdelingen og internasjonale samarbeidspartnere utvikle og validere indekser for multimorbiditet. Deler av kandidatens arbeid vil inngå i et EU-prosjekt som er en del av avdelingens brede satsing innen forskning på samsykelighet og delte risikofaktorer.

Vi søker fortrinnsvis en kandidat med kjennskap til folkehelse, medisin og helsefag, og helsetjenestene i Norge, faglig interesse for multimorbiditet, og erfaring med epidemiologiske metoder og/eller statistisk modellering.

   

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, validere og implementere indekser for multimorbiditet basert på norske registerdata
 • Tilrettelegge, kvalitetssikre og analysere data
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle forskningsresultater ved faglige møter og konferanser
 • Samarbeide med forskere ved Folkehelseinstituttet og andre miljøer i Norge og utlandet

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på doktorgradsnivå
 • Kandidater som har innlevert sitt doktorgradsarbeid til bedømmelse før søknadsfristen utløper kan også søke, men eventuell tilsetting kan da først skje etter godkjent disputas
 • Legeutdanning og klinisk erfaring vil være en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk samt god kunnskap i norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning.
 • Erfaring med anvendelse av kvantitativ forskningsmetodikk, analyse av komplekse datasett og bruk av statistikkprogramvare vil tillegges betydning
 • God kjennskap til den norske helsetjenesten vil tillegges betydning
 • Erfaring med bruk av helseregistre er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • 30 måneders midlertidig stilling med tiltredelse etter avtale som postdoktor, med lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Christopher Sivert Nielsen
Tittel: Seniorforsker
Telefon: 99434302
E-post: ChristopherSivert.Nielsen@fhi.no
Navn: Kristin Holvik
Tittel: Seniorforsker
Telefon: 21078397
E-post: Kristin.Holvik@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Marcus Thranesgate 6
0473 Oslo
Søk på stillingen