Kort om arbeidsgiver
Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og
habilitering omfattar barne- og ungdomsavdelingane og
barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det
sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0-18 år.
Det er fødeavdeling med om lag 365 fødslar/år. Ein av barnelegane arbeider også
i barnehabiliteringstjenesta.

Avdeling for barnemedisin og habilitering har behov for å styrke bemanninga ved
sjukehuset i Kristiansund:

Vi søkjer etter vaktkompetent LIS-lege, med oppstart snarast. Stillingen inneber arbeid i sengepost og poliklinikk for barn og unge på dagtid. Heimevakter på kveld/natt/helg.

Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt
fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i
2023. Det nye akuttsjukehuset vert plassert på Hjelset i Molde kommune. Her
vert det no planlagt for sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og
ungdom. Felles fødeavdeling med ca 900 fødslar/år.Ein del av SNR vil bli nytt
Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Her vert det planlagt tilbod til barn
og ungdom med poliklinikk og dagbehandling.

Du vil vere omgitt av flott natur med mange turmål til fjells og langs
kysten.Vi kan óg friste med eit rikt kulturliv!
Høyrest dette fristande ut? Ta kontakt – og velkomen som søkjar! Vi kan hjelpe
med bolig i ei overgangsfase, og også med kontakt med barnehage/skule. For meir
informasjon om Kristiansund / Romsdal og Nordmøre viser vi til nettsida https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/

Arbeidsoppgåver

 • Mottak av ø-hjelps pasientar
 • Behandling oppfølging av inneliggande pasienter
 • Deltaking i spesialiseringsløp  
 • Dagbehandling og poliklinisk arbeid
 • Heimevakt på kveld/natt/ helg 

Kvalifikasjonar

 • Formelle kvalifikasjonar
 • Gjennomført LIS1-tjeneste
 • Vi ønskjer søkjarar med interesse for faget, og med ønskje om å spesialisere seg innan barnemedisin

Personlege eigenskapar

 • Norsk autorisasjon
 • God kunnskap i norsk/nordisk språk, skriftleg og muntleg

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne legar
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Bente Askestad
Tittel: Medisinskfagleg ansvarlig
Telefon: 71121590
E-post: bente.askestad@helse-mr.no
Navn: Siv Helen Kristoffersen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71121558
E-post: siv.helen.kristoffersen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sengepost barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund