Kort om arbeidsgiver
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid. 

Poliklinikken i Lister har følgende stilling ledig:
1 x 100 % st. vikariat for overlege. Vikariatet er ledig til og med 31.08.2021. Tiltredelse etter avtale.
Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri

Poliklinikken i Lister er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 16,5 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtested er Farsund eller Flekkefjord. Stillingen er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Det er et krav om å ta ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst  
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Marie Sand Bakken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 991 06 762
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgata 25
4550 FARSUND
Søk på stillingen