Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet stilling som invasiv kardiolog ved Enhet for Invasiv Kardiologi, Medisinsk klinikk, Nordlanssykehuset Bodø
 
Nordlandssykehuset Bodø startet Februar 2020, med bakgrunn i vedtak i Helse Nord RHF, invasiv koronarutredning og behandling. Virksomheten er organisert etter senter – satellitt modell i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge. 

Driften foregår på dagtid, ukedager fra kl. 08.00 - 16.00. Til nå har enheten, hovedsakelig, utredet og behandlet elektive pasienter fra Salten og Helgeland men det planlegges, fra høsten 2020, å trappe opp tilbudet til også å omfatte subakutte pasienter fra sykehusene på Helgeland.
Vi disponerer to koronar angio laber, en monoplan og en biplan, som er utstyrt med helt nytt og moderne utstyr.

Virksomheten er fortsatt i oppbyggingsfasen og har etablert et spennende og entusiastisk fagmiljø, Pr i dag består enheten av enhetsleder, en erfaren  invasiv kardiolog, og 7 PCI sykepleiere. I tillegg foregår det, i samarbeid med UNN, regelmessig ambulering av erfarne invasive kardiologer fra UNN-Tromsø.
 
Vi skal nå ansette enn kardiolog med bred erfaring innen invasiv kardiologi. Stillingen er 100%, men mindre stillingsbrøk kan diskuteres. Ansettelsesforholdet vil være ved Nordlandssykehuset Bodø. Avdeling Hjerte, er en del av medisinsk klinikk ved NLSH.

Avdelingen består i dag, i tillegg til Angio / PCI lab, av sengepost med 13 senger, Medisinsk overvåking (OVA) med 8 senger, utredningsenhet for elektive KAG pasienter med fire plasser og hjertepoliklinikk. Avdelingen har ansvar for utredning og behandling av alle typer hjertesykdommer. Det er en utstrakt pacemaker virksomhet med implantasjon av alle typer pacemakere og hjertestartere. Avdelingen har i dag 7 kardiologer og et eget kardiologi vaktsjikt.

Arbeidsoppgaver
 • Intervensjons kardiologisk arbeid ved koronar angio/PCI lab.
 • Diagnostikk og behandling.
 • Det vil ikke være krav om deltakelse i generell kardiologisk vaktsjikt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i hjertesykdommer
 • Bred erfaring innen invasiv kardiologi
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som:
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø
 • jobber godt i team
 • har engasjement for faget og er motivert til å holde deg og andre faglig oppdatert
 • er fleksibel  

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb i et godt faglig, kollegialt og entusiastisk miljø
 • Mulighet for interne ok eksterne kurs
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
 • Avtale om ambulering til PCI-senteret  UNN Tromsø for ivaretakelse av bred kompetanse og sikre enhetlig behandling av hjertepasienter i regionen.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Enhet for Invasiv Kardiologi, Medisinsk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Michael Uhcto
Tittel: Overlege - invasiv kardiolog
Telefon: 942 55 498
E-post: Michael.Zbigniew.Uchto@nordlandssykehuset.no
Navn: Hallvard Cock
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 907 03 360
E-post: haco@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4295955189
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ