Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Seksjon for psykose- og rusbehandling er i gang med å etablere en ny og moderne FACT-enhet.  Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud.

Vi har nå ledig stilling som overlege i Psykose- og rusbehandlingsseksjonen. Psykosepoliklinikken har totalt 16 stillinger, 3 stillinger for overleger og en LIS-stilling. Poliklinikken er delt i to team, Tipsteam og Psykoseteam. Psykose-rusbehandlingsseksjonen har totalt 6 overlegehjemler. Vikariatet er for et år med mulighet for forlengelse ytterligere et år.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene finnes i disse områdene:  

 • Ha medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser, med spesielt fokus på somatisk helse, levevaner og medikamentell behandling
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på Dom til behandling
 • Delta i familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team 
 • Bidra til seksjonens og enhetens fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss overleger med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. LIS i avslutning av spesialiseringen er velkommen til å søke.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri, eller er i siste fase av spesialisering
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med evt. samtidig skadelig rusbruk 
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ha gode samarbeidsevner og trives med teamsamarbeid
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Gode lønnsbetingelser 
 • Mulighet for å delta i avdelingens vaktordning for Døgnbehandlingsseksjonen 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Torill Gjerpe Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23023100
E-post: uxorer@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykose - og rusbehandlingsseksjonen
Helga Vaneks vei 6
1281 Oslo
Søk på stillingen