Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling for overlege ved Åsebråten dag/døgn er ledig fra dags dato

Seksjon dag/døgn ved Åsebråten er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen får pasienter henvist fra avdelingens fem lokale poliklinikker. Åsebråten dag/døgn har en tverrfaglig personalgruppe med leger, psykologer, sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere, klinisk ernæringsfysiolog og kokk. Overlege arbeider i tverrfaglige team med øvrige faggrupper.

Stillingen innebærer utrednings- og behandlingsoppgaver hvor samarbeid med familie og nettverk er sentralt.
Stillingsinnehaver må kunne arbeide på ulike arenaer og være fleksibel i forhold til ulike tilnærmingsmetoder i
behandlingen. Ved seksjonen benyttes individualterapi, familiearbeid, miljøterapi og andre relevante tilnærminger.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom med ulike psykiske tilstander i henhold til pakkeforløp, nasjonale retningslinjer og relevant lovverk
 • Tverrfaglig samarbeid både innad i seksjonen, med andre seksjoner i avdelingen og med ulike samarbeidspartnere
 • Behandlingsansvarlig i enkeltsaker
 • Legespesialistoppgaver, inkludert legeundersøkelser, i saker hvor psykologspesialist er behandlingsansvarlig
 • Bidra med kompetanseutvikling i seksjonen  i enkeltsaker og i internundervisning 
 • Bidra med faglig utvikling av virksomheten 

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon 
 • LIS som har et år igjen av sitt spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri kan vurderes

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidevner og gode evner til teamarbeid
 • Tar initiativ for å inkludere teammedlemmer i saker
 • Opptatt av å bidra til en faglig utvikling av behandlingstilbudene i seksjonen
 • Kunne bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Opptatt av og positiv til å dele sin kunnskap med andre
 • Fleksibel og omgjengelig 

Vi tilbyr

 • Et solid, engasjerende og utviklende fagmiljø
 • Mange hyggelige kollegaer
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Deltagelse i legemøte og internundervisning
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Roy Andersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 904 07 257
Arbeidssted
Seksjon dag/døgn - Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
Ilaveien 127
1605 Fredrikstad
Søk på stillingen