Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. Alle team har god spesialistdekning med både overlege og psykologspesialist. Avdelingen ledes av overlege og seksjonen av psykologspesialist. I tillegg er det knyttet 3 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling til poliklinikken.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Som ledd i spesialiseringen i psykiatri lages det en utdanningsplan for å oppnå de
læringsaktiviteter og læringsmål. Lege i spesialisering vil inngå i en rotasjon
mellom avdelingene for å oppnå disse målene og aktivitetene. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger og liason tjeneste
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B 

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Er aktivt kompetanseutviklingsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Van Den Weghe
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 95808992
E-post: hweg@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike DPS
Arnold dybjords vei 1
3511 Hønefoss